Apie mus | Paslaugos | Kontaktai     Registracija  
Paslaugos:
 
 

Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninė apsaugos priemonė (AAP) - darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį nuo rizikos ar rizikų, galinčių pakenkti darbuotojo saugai ir sveikatai. Pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus asmeninėms apsauginėms priemonėms (toliau - AAP) nustato vienas iš trijų privalomų vykdyti Europos Sąjungos teisės aktų - AAP Direktyva 89/686EEC, kurios pagrindu parengti Techninis Reglamentas “Asmeninės Apsaugos Priemonės” bei “Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai”.

Kartu su AAP turi būti pateikiama naudojimo instrukcija (originalo ir valstybine kalba), taip pat gaminio pasas, kuriame pateikiama būtina informacija, susijusi su konkrečios AAP identifikacija (nurodomas individualus gaminio numeris, pagaminimo data, fiksuojami patikros rezultatai bei kita privaloma informacija).

Kiekvienas darbdavys privalo suteikti savo darbuotojams saugias darbo sąlygas. Kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbo vietose, darbuotojai privalo būti aprūpinti jiems priklausančiomis AAP.

UAB „ZILAKSA“ specialistai padės Jūsų įmonės darbuotojams parinkti AAP ir užpildyti korteles.

 

UAB "Zilaksa"
Tilžės 46a-108, Klaipėda
Tel./faks.: 8 46 311503

UAB "Zilaksa" © 2003-2016