Apie mus | Paslaugos | Kontaktai     Registracija  
Paslaugos:
 
 

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe ir numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta, siekiant pagerinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. Profesinės rizikos įvertinimas padeda užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso - darbuotojo sveikatos išsaugojimą, sužinoti realią darbų saugos ir darbo sąlygų būklę, gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas. Darbuotojams dirbant geromis ir sveikomis darbo sąlygomis, gerėja jų darbo našumas ir darbo rezultatai, padidėja galimybė lygiaverčiai konkuruoti su Europos įmonėmis.

Sudarius sutartį profesinės rizikos vertinimo organizavimui, UAB „ZILAKSA“ specialistai sutartyje numatytus darbus atlieka vadovaujantis galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais ir reikalavimais dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių poveikio, higienos normomis, nustatančiomis leistinus darbo aplinkos veiksnių dydžius (vertes). Rizikos identifikavimui yra naudojama įmonėje turima dokumentacija ir kiti duomenys.

Pradžioje UAB „ZILAKSA“ specialistai identifikuoja rizikos veiksnius, nustato vietas, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių. Rizika identifikuojama.

Sekančiame etape UAB „ZILAKSA“ specialistai konsultuoja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus, organizuojant profesinės rizikos tyrimą, nustatant esančių rizikos veiksnių dydžius, poveikio trukmę ir priežastis, sąlygojančias jų pasireiškimą. Išanalizavus rizikos tyrimo rezultatus, UAB „ZILAKSA“ specialistai vykdo rizikos nustatymą ir priima sprendimą dėl rizikos priimtinumo. Nustačius nepriimtiną riziką, yra rekomenduojamas rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas, kuriame prioriteto tvarka nurodomi rizikos veiksniai, jų šalinimo ir mažinimo priemonės, nustatomi įmonės administracijos darbuotojai, kurie atsakingi už šių priemonių įgyvendinimą, priemonių įgyvendinimo terminas ir numatoma rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymo kontrolė.

Trečiame etape UAB „ZILAKSA“ specialistai, remdamiesi gautu profesinės rizikos vertinimo rezultatais bei savo veikloje vadovaudamiesi „Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso pildymo tvarka“ (Žin., 2003, Nr.100-4503), užpildo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą bei pateikia įmonės valdymo dokumentaciją (įsakymus).

 

UAB "Zilaksa"
Tilžės 46a-108, Klaipėda
Tel./faks.: 8 46 311503

UAB "Zilaksa" © 2003-2016