Apie mus | Paslaugos | Kontaktai Registracija
Paslaugos:

Darbų saugos konsultacijos ir mokymai

Mokymai:

1. Darbdavių, juos atstovaujančių asmenų, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas.
2. Įmonių darbuotojų pirmosios medicinos pagalbos, higieninių įgūdžių mokymo organizavimas.
3. Įmonių, istaigų ir organizacijų vadovų mokymas ir atestavimas priešgaisrinės saugos klausimais.
4. Gaisrinės saugos mokymai.
5. Profesinis vairuotojų mokymas (95 kodas).
6. Papildomas vairuotojų mokymas pažeidus KET.
7. Suaugusiųjų formalusis ir neformalusis profesinis mokymas.

Darbų sauga (licencija Nr. DSSL-41):

1. Konsultacijos darbų saugos, darbo teisės klausimais.
2. Imonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų steigimas ir aptarnavimas.
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, kitos norminės dokumentacijos ruošimas ir derinimas su valstybės institucijomis.
4. Profesinės rizikos vertinimo organizavimas, įmonės būklės paso pildymas.
5. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas.
6. Profilaktinis sveikatos tikrinimo organizavimas.

Gaisrinė sauga:

1. Gaisrinės saugos instrukcijų, kitos norminės dokumentacijos ruošimas ir derinimas su Valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba.
2. Evakavimo planų sudarymas.
3. Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus parinkimas.

Prekyba:

Prekyba darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrines saugos žurnalais, blankais.

UAB "Zilaksa"
Tilžės 46a-108, Klaipėda
Tel./faks.: 8 46 311503

UAB "Zilaksa" © 2003-2016